top of page

Měkké a manažerské dovednosti

Vyjednávání a argumentace 
Asertivní jednání 
Efektivní komunikace 
Emoční inteligence 
Firemní kultura 
Hodnocení zaměstnanců 
Jednání a vyjednávání 
Komunikace v obtížných situacích 
Konfliktní situace 
Vedení a koučink zaměstnanců 
Management (řízení) změn 
Motivace zaměstnanců 
Obchodní dovednosti 
Postupy výběru zaměstnanců 
Prezentační dovednosti 
Rétorika 
Stres a jeho odstraňování 
Time management 
IMAGE obchodníka 
Kompetentní manažer 
Kreativní metody v řízení 
Marketingový a komunikační mix 
Nátlakové metody - jak se bránit 
Obchodní jednání 
Osobnostní typologie zákazníka 
Pokročilé vyjednávací techniky 
Psychologie v obchodě 
Snižování nákladů 
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení 
Týmová spolupráce 
Vnitrofiremní komunikace 
Zvyšování efektivity procesů 
Zvyšování výkonnosti 
Projektové řízení 
Štíhlá výroba (konkrétní systémy) 
Koučink

Obecná IT

MS Office Excel 
MS Office Powerpoint 
MS Word 
MS Outlook 
MS Access 
MS Sharepoint 
MS Publisher 
MS Office 365
HTML a CSS 
HTML 
CSS 
Adobe Flash 
JavaSkript 
PHP 
Linux základní kurz 
Windows 8 
AutoCAD základní kurz 
AutoCAD 3D 
CorelDraw 
GIMP 
PhotoShop 
Helios orange 
Helios green 
SAP 
Microsoft dynamics AX 
Microsoft dynamics AX - financials I. 
Pohoda či podobný SW na účetnictví

Účetní a ekonomické kurzy

Novinky v daních a účetnictví 
Účtování v cizí měně 
Daň z přidané hodnoty 
Daně z příjmu právnických osob 
Daně z příjmu fyzických osob 
Účetní závěrka 
Mzdové účetnictví 
Cestovní náhrady 
Hmotný a nehmotný majetek 
Pohledávky 
Ekonomické minimum/základy 
Cash flow 
Finanční řízení 
Fakturace, doklady 
Kalkulace nákladů 
Incoterms 
Právní minimum 
Veřejné zakázky 
Smluvní vztahy 
Insolvenční řízení

Technické a jiné doborné vzdělávání

Svařování – zaškolení pracovníků 
Svařování – základní kurzy 
Svařování kurzy dle normy ČSN EN 287-1 
Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1 
Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu 
Obsluha manipulačních vozíků 
Vazač břemen 
Výškové práce 
Obsluha pracovních plošin 
Obsluha tlakových nádob stabilních 
Lešenáři 
Základní kurz obsluhy stavebních strojů 
Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 
Obsluha hydraulické ruky 
Obsluha lesnických kolových traktorů 
Užívání expanzivních přístrojů pro vstřelování 
Gastronomické kurzy 
Obsluha CNC obráběcích strojů 
Řidičské oprávnění skupiny B 
Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C) 
Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření z C na D) 
Řidičské oprávnění skupiny T 
Vstřikování plastů 
Stavební truhlář 
Truhlář nábytkář 
Lakýrník natěrač 
Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků 
Opakovací školení Vazači 
Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Opakovací školení obsluhy expanzních přístrojů - Vstřelovači 
Opakovací školení obsluhy pracovních plošin 
Opakovací školení lešenářů 
Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů 
Opakovací školení obsluhy stavebních strojů 
Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk 
Trenérské kurzy 
Masérský kurz 
Výživový poradce 
Sanitář 
Zdravotník zotavovacích akcí

Jazykové kurzy

Angličtina
Němčina
Ruština

Školení pedagogů

Kulturní odlišnosti a kritické porozumění
Demokratická společnost, hodnoty, postoje
Aktivizační metody v kolektivu
Lidská práva v jednotlivých kulturách
Postoj pedagoga a jeho kompetence

bottom of page