top of page

Otevřené dotační tituly s nimiž Vám rádi pomůžeme

dotace z oblasti školství, vzdělávání, sociální politiky a politiky zaměstnanosti

Šablony III

MŠ a ZŠ

 • Zkonzultujeme výběr nejvhodnějších šablon pro vaši školu

 • Podáme žádost o dotaci

 • Pomůžeme vám správně uzavřít smlouvu s MŠMT

 • Pomůžeme vám sestavit finanční plán projektu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT 

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách 

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT 

Technologie ve škole

Podnikové vzdělávání  zaměstananců II

Pro malé, střední i velké firmy

 • Vyhlášení výzvy březen 2019

 • Žádat o peníze mohou malé, střední i velké podniky bez ohledu na sídlo

 • Možnost školení soft skills i hardskills

 • Jednotkové náklady na osobu a hodinu školení- faktury se neprokazují

 • Nabízíme zpracování žádosti a následný dotační management

Noví zaměstnanci

Podpora sociálního začleňování v Praze

Pro neziskové organizace

Podporované aktivity:

 • Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

 • Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta

 • Podporu neformální péče a sdílené péče

 • Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi

 • Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích

 • Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

 • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob

 • Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

modlí
bottom of page