top of page

ANIZ s.r.o.

ANIZ s.r.o. již dva roky pomáhá především malým a středním firmám k získání potřebných dovedností pro optimální zvládání rychle rostoucí konkurence a tržních inovací. Díky četnému týmu externích odborníků zajišťuje vzdělávání v oblastech soft skills i specifických hard skills.

Mimo jiné se společnost orientuje na pomoc s dotačními tutuly, jak při zpracování žádostí, tak při samotné administraci.

Četnou klientelu v průběhu let vytvořily také školská zařízení a neziskové organizace.

V roce 2020 získala firma ANIZ s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy ANIZ s.r.o. na projektu Mentoring cílený na rozvoj společnosti ANIZ s.r.o. v Praze za účelem posílení pozice této společnosti na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti. Očekávaným výstupem je efektivní komunikace s klienty a zavedení nových služeb. Projekt Mentoring cílený na rozvoj společnosti ANIZ s.r.o. spolufinancován Evropskou unií.

OPPPR.png
profesionální Development školení pro uč

Služby pro firmy

​Školení na míru, dotační poradentsví, expertní a odborné analýzy

Neváhejte se na nás obrátit s individální potřebou školení vašich zaměstnanců. 
Nevíte zda je vhodné žádat o dotaci?
Nejste si jisti svoji šancí na úspěch? Rádi poskytneme nezávaznou konzultaci k možnému čerpání dotačních titulů.

Basketbal Class

Služby pro MŠ, ZŠ, SŠ

Zpracování a administrace dotací

​Školení pedagogů

Věděli jste, že běží již druhé kolo finanční podpory, jež můžete využít pro rozvoj Vašeho školského zařízení? Rádi zpracujeme zdarma žádost na MŠMT a převezmeme za Vás veškerou administraci s příjmem podpory spojenou.

Dobrovolníci balení potravin

Služby pro neziskové organizace

Zpracování a administrace dotací

Pomůžeme Vám najít vhodný dotační program pro usnadnění veřejně prospěšné činnosti a zajistíme, aby čerpání podpory pro Vás bylo minimální záteží na straně administrace. Obraťte se na nás pro nezávaznou konzultaci ještě dnes!

bottom of page